สารจากนายกเปรียญธรรมสมาคมฯ

คำอวยพรปีใหม่   ๒๕๕๙

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่   ๒๕๕๙    ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  และผลแห่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำตลอดมา  จงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ท่านและครอบครัว  มีความสุขกาย  สุขใจ   สุขภาพแข็งแรง  คิดสิ่งใดในทางที่ชอบขอให้ได้ดังปรารถนา  พร้อมเจริญด้วยอายุ  วรรณะ   สุขะ  พละตลอดปี  ๒๕๕๙  นี้เทอญ

พันเอก (พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ

      นายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

12/8/2559
29/3/2559
4/3/2559
4/3/2559
12/2/2559
เข้าค่ายอบรมปฎิบัติธรรมที่วัดป่าวังน้ำเย็น ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ก.พ. ๕๙ เปรียญธรรมฯร่วมกับวัดป่าวังน้ำเย็น พร้อมหน่วยราชการ นำนักเรียนประมาณ ๖๐๐ คน เข้าค่ายอบรมปฎิบัติธรรมที่วัดป่าวังน้ำเย็น ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดประธานเปิดงาน
(เปิด170)
8/2/2559
25/1/2559
12/1/2559
29/12/2558
29/12/2558
10/12/2558
10/12/2558
10/12/2558
10/12/2558
10/12/2558
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕
 ออนไลน์ 5 คน
 วันนี้ 14 คน
 เมื่อวานนี้ 32 คน
 เดือนนี้ 1,009 คน
 เดือนที่ผ่านมา 1,264 คน
 ทั้งหมด 12,482 คน
เริ่มนับ 13 สิงหาคม 2558
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • กองงานพระธรรมทูต
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง
 • สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง
 •  
  มูลนิธิและเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  วัดสามพระยา ๑๖๕ ถนนสามเสน ๕ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
  โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๗๒๘๓,๐-๒๖๒๘-๘๘๗๘ โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๕๕๙
  Web mail | สำหรับเจ้าหน้าที่